Historia opuszczonego Kina "Uciecha" w Czeladzi

Historia opuszczonego Kina "Uciecha" w Czeladzi

Początki opuszczonego obecnie budynku, będącego niegdyś remizą strażacką i salą kinową w Czeladzi, sięgają lat 1924-1929. To w tym czasie postawiono go z myślą o służbach pożarniczych. Jak wynika ze źródeł dostępnych na Wikipedii, w ramach tego budynku zlokalizowanych było kilka istotnych pomieszczeń. Na parterze znajdowały się m.in. kasy biletowe, restauracja oraz techniczne zaplecze. Również tam położony był obszerny hol, z którego podwójne schody prowadziły do sali teatralnej, mieszczącej się na pierwszym piętrze budynku. Obok tych przestrzeni, powstało tam również dwupokojowe mieszkanie dla stróża, sala do ćwiczeń orkiestry, świetlica, sekretariat oraz sala posiedzeń zarządu.

W roku 1930 budynek zyskał nową funkcję – przekształcono go w kino. Pierwszą nazwą były „Czary”, lecz po II wojnie światowej zmieniono ją na „Uciecha”. Oprócz seansów filmowych odbywały się tam także spektakle teatralne oraz różnorodne uroczystości, głównie śluby. W tym czasie miejsce to było jednym z najważniejszych punktów na mapie miasta, szczególnie po utworzeniu obok niego parku imienia Tadeusza Kościuszki. Tamże strażacy organizowali liczne festyny oraz obchody świąt narodowych.

Podczas trwania II wojny światowej budynek przemianowano na „Deutschehaus”, a strażacy byli zmuszeni do opuszczenia remizy. Po zakończeniu działań wojennych, już w maju 1945 roku strażacy rozpoczęli starania o odzyskanie gmachu. Proces ten zakończył się sukcesem rok później. Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej i strażaków udało się wybudować wozownię oraz podłączyć budynek do miejskiego wodociągu. Powstała także czteropiętrowa wieża ciśnień i postawiono ogrodzenie odseparowujące remizę od miejskiego parku.