Prezydent Siemianowic Śląskich, Rafał Piech, pozbawiony absolutorium i wotum zaufania z powodu nielegalnej inwestycji

Prezydent Siemianowic Śląskich, Rafał Piech, pozbawiony absolutorium i wotum zaufania z powodu nielegalnej inwestycji

Podczas sesji rady miejskiej, która miała miejsce 20 czerwca w Siemianowicach Śląskich, prezydent miasta Rafał Piech nie uzyskał poparcia radnych. Nie otrzymał absolutorium ani wotum zaufania, co jest wyraźnym przejawem nieufności miejscowej polityki do jego osoby.

Decyzja radnych była rezultatem ujawnienia pewnych nieprawidłowości w realizowanych przez miasto inwestycjach. Informacje te przekazał były pracownik urzędu miasta, pełniący funkcję inspektora budowlanego. Najbardziej kontrowersyjną kwestią, która wstrząsnęła radnymi, była budowa drogi przy osiedlu, na którym mieszka obecny prezydent, Rafał Piech.

W świetle ustaleń nadzoru budowlanego okazało się, że droga powstała nielegalnie. Inwestycja została zrealizowana za środki miejskie, lecz bez odpowiednich pozwoleń. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) w Siemianowicach Śląskich podjął decyzję o wymaganym rozebraniu tej drogi. Termin na realizację tej decyzji wyznaczono na 31 sierpnia 2024 roku.

Sytuacja ta wywołała niepokój wśród mieszkańców, którzy obawiają się, że stracą jedyny dojazd do swojego osiedla.