Automatyczna toaleta na ul. Tylnej Mariackiej gotowa do uruchomienia – daty mogą ulec zmianie

Automatyczna toaleta na ul. Tylnej Mariackiej gotowa do uruchomienia – daty mogą ulec zmianie

Planowane jest, że nowa automatyczna toaleta na ul. Tylnej Mariackiej zostanie uruchomiona 1 lipca, ale z powodu pewnych problemów technicznych, data ta może jeszcze ulec przesunięciu. Już teraz jest też możliwe ustalenie kosztów korzystania z tej toalety oraz metody dokonywania płatności.

Toaleta i przystanek autobusowy położone nad półpodziemnymi pojemnikami na śmieci są przedostatnimi inwestycjami realizowanymi na ulicy Tylnej Mariackiej. Ostatnim etapem przebudowy tej ulicy będzie instalacja stojaków rowerowych.

Obie te inwestycje – przystanek i toaleta – zostały wykonane przez jednego wykonawcę, gdyż Katowickie Inwestycje umieściły je w jednym przetargu. Koniec budowy toalety nastąpił już pod koniec lutego. Niestety, proces odbiorów był dość długotrwały. Uruchomienie toalety było uzależnione od wyników przetargu na operatora, który został wybrany. Operatorem tym stało się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, lider konsorcjum, który zdecydował o współpracy z firmą usługową Caro Monika Mucha z Makowic w celu realizacji zamówienia. Firma ta otrzyma 1 062 588 zł brutto za 14 miesięcy zarządzania toaletą na Tylnej Mariackiej oraz w pawilonie na rynku.