Dynamika rozwoju mieszkaniowego w Czeladzi: ponad 280 nowych lokali mieszkalnych

Dynamika rozwoju mieszkaniowego w Czeladzi: ponad 280 nowych lokali mieszkalnych

Progress prac budowlanych jest już zauważalny na ulicy Hallera w Czeladzi, gdzie tworzy się obszar zasiedlony przez ponad 280 lokalów komunalnych. To tylko część szerszego planu, który zakłada zwiększenie dostępnej bazy mieszkaniowej na terenie tego zagłębiowskiego miasta do ponad 350 jednostek w najbliższych latach. Dodatkowo, kolejne 74 mieszkania zostaną zrealizowane w ramach adaptacji obiektu dawnego ośrodka edukacyjnego dla górników i następującego po nim internatu na ulicy 21 Listopada.

Ten etap inwestycji jest wynikiem kooperacji między samorządem miejskim a spółką SIM Zagłębie – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, która stawia sobie za cel wspieranie lokalnej społeczności poprzez realizację nowych projektów mieszkaniowych.

W przestrzeni osiedla przy ulicy Hallera, pierwotnie planowano budowę 134 mieszkań jako pierwszy krok inwestycyjny, lecz niespodziewanie pojawiła się możliwość powiększenia tej liczby. Jak zaznacza Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi, nie tylko pierwszy etap jest obecnie realizowany, ale jednocześnie wdrażany jest drugi etap, w którym powstanie dodatkowych 150 mieszkań w pięciu budynkach.

Z tą dynamiką prac, jest nadzieja, że cała puli nowych mieszkań zostanie oddana do użytku mieszkańców już za dwa lata.