Wznowienie projektu Drogowej Trasy Średnicowej na wschód

Wznowienie projektu Drogowej Trasy Średnicowej na wschód

Po długim okresie nieobecności, temat budowy Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) kierującej się na wschód powrócił do debaty publicznej. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się ważne spotkanie, którego uczestnikami byli marszałek oraz prezydenci Katowic, Mysłowic, Sosnowca i Jaworzna, a także reprezentant Metropolii. Zdecydowane stanowisko samorządowców podkreśla ich jednomyślność w tej kwestii – przedłużenie DTŚ na wschód uznają za priorytet.

Plan budowy DTS, którego celem jest połączenie Mysłowic, Sosnowca, Jaworzna aż do Dąbrowy Górniczej i Będzina, został zapoczątkowany na początku XXI wieku. Z komunikatu wydanego po spotkaniu samorządowców w urzędzie marszałkowskim w grudniu 2003 roku wynika, że:

„W kontekście projektu DTS-Wschód przewidziano realizację ośmiu kontraktów. Aktualnie skupiamy się na przebudowie ulicy Chorzowskiej i al. Rozdzieńskiego w Katowicach. W ramach tego zadania planujemy między innymi budowę tunelu pod Rondem im. gen Ziętka oraz modernizację infrastruktury drogowej w okolicy. Prace obejmą fragment drogi łączący DTŚ z drogą krajową nr 86 i są zaplanowane do końca 2006 roku. Proponowane rozwiązanie przewiduje przedłużenie trasy przez Mysłowice, Sosnowiec i Będzin, aż do Dąbrowy Górniczej. Planowany jest także rozwój odnóg w stronę Jaworzna. Koncepcja ta spotkała się z entuzjastycznym odbiorem ze strony lokalnych samorządów oraz członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Podkreślono potrzebę przeprowadzenia szeroko zakrojonej debaty na temat projektu i jego włączenia do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.”