Przebudowa ulicy Staropogońskiej w Czeladzi

Przebudowa ulicy Staropogońskiej w Czeladzi

W ramach inwestycji miejskich, Czeladź kontynuuje modernizacje swojej infrastruktury drogowej. Po zakończonych pracach na ulicach Ogrodowej, Kilińskiego, Niwa i Boguckiego, teraz przyszedł czas na przebudowę ul. Staropogońskiej. Przygotowane prace obejmują odcinek tej ulicy o długości 690 metrów, konkretnie od miejsca, gdzie krzyżuje się z ul. Wiejską, aż do skrzyżowania z ul. Batorego.

Nasz plan obejmuje szereg prac, które mają na celu poprawę infrastruktury drogowej. Wymienić tu można budowę nowej jezdni, modernizację skrzyżowania z ulicami Batorego i Trzeci Szyb oraz renowacje i budowę chodników. Prace obejmują również przebudowę zjazdów, modernizację poboczy oraz budowę kanału technologicznego. Realizowane są też prace dotyczące sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi oraz sieci oświetlenia ulicznego. Dodatkowo zostanie przebudowana istniejąca sieć elektroenergetyczna i teletechniczna, jak również będzie dokonana modernizacja przyłączy gazu.

Jak informuje burmistrz Czeladzi, Zbigniew Szaleniec, prace przy kanalizacji deszczowej i sanitarnej już się rozpoczęły. Dzięki temu mieszkańcy, którzy od lat zamieszkują tę okolicę, a także nowi mieszkańcy niedawno wybudowanych osiedli domków jednorodzinnych, już na wiosnę przyszłego roku poczują prawdziwe udogodnienia XXI wieku – likwidacja szamb. Ponadto dostaną lepszy dostęp do swoich domów, a dzieci będą mogły bezpiecznie dojść do szkoły chodnikiem.

Za realizację zadania odpowiada firma JKT Joanna Kozera – Turczyńska z Imielina. Całościowy koszt tej inwestycji wynosi 5 mln 296 tysięcy 807,82 zł. Środki na jej realizację pochodzą z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2. Kwota dofinansowania wynosi 4 mln 997 tys. zł, natomiast wkład własny miasta to 299 tys. 807,82 zł.