Jarosław Zagórowski obejmuje stanowisko dyrektora w Państwowym Instytucie Badawczym

Jarosław Zagórowski obejmuje stanowisko dyrektora w Państwowym Instytucie Badawczym

Jarosław Zagórowski jest najnowszą osobą, która zasili szeregi kierownictwa Głównego Instytutu Górnictwa-Państwowego Instytutu Badawczego. W nowej roli dyrektora, Zagórowski zacznie pełnić swoje obowiązki od 10 maja. Wybór nowego dyrektora odbył się po przeprowadzeniu procedury konkursowej, którą zainicjowało Ministerstwo Przemysłu w kwietniu.

Informacje o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora zostały oficjalnie ogłoszone przez ministerstwo 2 maja za pośrednictwem strony internetowej resortu oraz w mediach społecznościowych. „29 kwietnia 2024 r., po zakończeniu postępowania konkursowego, Marzena Czarnecka, Minister Przemysłu, oficjalnie powierzyła Jarosławowi Zagórskiemu zadanie kierowania Głównym Instytutem Górnictwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Katowicach, począwszy od 10 maja”, tak brzmiał komunikat.

Zagórowski to absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie zdobył podwójne wykształcenie: w zakresie mechaniki i budowy maszyn na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym oraz zarządzania i marketingu na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Ponadto, w 2004 roku ukończył również studia doktoranckie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.