Zakłócenia w ruchu drogowym na drodze krajowej nr 86 w Katowicach

Zakłócenia w ruchu drogowym na drodze krajowej nr 86 w Katowicach

Kierowcy korzystający z dróg w Katowicach muszą zwracać szczególną uwagę na planowane utrudnienia. Jak podaje Miejski Zarząd Ulic i Mostów (MZUiM) w Katowicach, od 13 maja do 19 maja odbędą się prace drogowe na odcinku drogi krajowej nr 86. Zakres prac obejmuje teren od ulicy Białobrzeskiej aż do Stacji Paliw MOL. W wyniku planowanego remontu, prawy pas ruchu kierujący do centrum miasta ma zostać zupełnie zamknięty przez całą dobę.

Prace budowlane na wspomnianym odcinku drogi krajowej nr 86 mają rozpocząć się dokładnie 13 maja i potrwają aż do 19 maja. Konieczność zamknięcia prawego pasa jezdni wynika z planów MZUiM, które zakładają całodobowe wyłączenie omawianego fragmentu trasy.

Podłoże prawego pasa jezdni na tym odcinku jest poważnie uszkodzone, co wymaga niezwłocznej naprawy. Z tego powodu MZUiM jest zmuszony do przeprowadzenia remontu.

Zwracając się do kierowców, MZUiM apeluje o cierpliwość, zachowanie maksymalnej ostrożności oraz przestrzeganie wszelkich oznakowań.
Dodatkowo, zarząd prosi o rozważenie wyboru alternatywnych tras przejazdu, jeśli tylko jest to możliwe.