Inauguracyjna sesja Rady Miasta Czeladzi: Zaprzysiężenie radnych i burmistrza

Inauguracyjna sesja Rady Miasta Czeladzi: Zaprzysiężenie radnych i burmistrza

Początek tygodnia, 6 maja, był dniem niezwykle istotnym dla lokalnej polityki w Czeladzi. W tym dniu odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miasta, podczas której nowo wybrani radni, reprezentujący mieszkańców miasta wyłonieni w kwietniowych elekcjach samorządowych, złożyli swoje uroczyste ślubowania. Wydarzenie to było również okazją do wyboru przewodniczącego Rady Miasta oraz zaprzysiężenia burmistrza. Zbigniew Szaleniec, który otrzymał honorowe powierzenie stanowiska burmistrza miasta, rozpocznie swoją trzecią kadencję.

Tego dnia, o godzinie 15.00, rozpoczęła się pierwsza sesja Rady Miasta w nowej kadencji. Obrady prowadził pełniący obowiązki przewodniczącego – najstarszy wiekiem radny – 82-letni Zbigniew Panek z komitetu Wyborczego PiS. Swój certyfikat potwierdzający wybór na radnego otrzymało 20 spośród 21 wybranych przedstawicieli.

Na stanowisku przewodniczącego Rady Miasta Czeladzi, zaufanie radnych zdobył Dominik Penar z KWW Zbigniewa Szaleńca. To on już w poprzedniej kadencji pełnił tę samą funkcję. Penar obiecał godne reprezentowanie urzędu, a także deklarował gotowość do otwartej współpracy i zaangażowania na rzecz miasta i jego mieszkańców. Jego kandydatura zdobyła 13 głosów, podczas gdy jego kontrkandydaci: Tomasz Kalinowski z KWW Łukasza Strojniaka i Zbigniew Panek z Kw PiS otrzymali odpowiednio cztery i trzy głosy. Za uchwałę potwierdzającą wybór Penara na przewodniczącego Rady Miasta głosowało 19 radnych, tylko jeden był przeciwny.