Wzrost zysków Stalexport Autostrady w pierwszym kwartale 2024 – analiza danych finansowych

Wzrost zysków Stalexport Autostrady w pierwszym kwartale 2024 – analiza danych finansowych

Stalexport Autostrady, zarządca jednej z głównych autostrad w kraju, miał powód do zadowolenia, notując w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 57,18 mln zł. Ta kwota była o 45,8 procent wyższa niż ta uzyskana w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

W ciągu pierwszego kwartału zarządca drogi osiągnął przychody na poziomie 125 mln 586 tys. zł, które pochodziły z opłat za korzystanie z autostrady. Było to wyższe o 23,3 procent w porównaniu do kwoty zarobionej w pierwszych miesiącach 2023 roku. Szczegółowa analiza pokazuje, że opłaty za przejazd pobierane od kierowców samochodów osobowych wzrosły o prawie 30 procent, podczas gdy opłaty od kierowców pojazdów ciężarowych były wyższe o 14 procent rok do roku.

Zgodnie z przygotowanymi szacunkami, Stalexport Autostrady w pierwszym kwartale 2024 odnotował zysk operacyjny na poziomie 65 mln 582 tys. zł. W porównaniu, rok temu wyniósł on 45 mln 533 tys. zł. EBITDA osiągnęła 91 mln 303 tys. zł (względem 67 mln 066 tys. zł rok wcześniej), a zysk netto wyniósł 59 mln 177 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 40 mln 587 tys. zł zanotowanych w pierwszym kwartale 2023 roku.

Zdaniem Stalexport Autostrady, przyczynami tak korzystnych wyników były: wzmożony ruch na autostradzie, wprowadzenie nowych stawek za przejazd na odcinku A4 Katowice-Kraków od 3 kwietnia poprzedniego roku dla wszystkich typów pojazdów oraz wyeliminowanie specjalnej stawki dla kierowców korzystających z automatycznych płatności na początku bieżącego roku.