Z odzyskanym blaskiem: renowacja historycznych budynków w Czeladzi

Z odzyskanym blaskiem: renowacja historycznych budynków w Czeladzi

Czeladź stale się rozwija, co roku przynosząc nowe, atrakcyjne architektoniczne elementy do krajobrazu miejskiego. Miasto tętni życiem, zarówno dzięki swoim publicznym cennikom architektury, takim jak pałace czy charakterystyczne zabudowania po kopalni Saturn, ale również dzięki prywatnym inwestycjom właścicieli zabytkowych obiektów.

Jednym z najbardziej imponujących przykładów odnowy jest kamienica Konarzewskich, zlokalizowana przy czeladzkim rynku. Ta historyczna struktura, teraz poddana kompleksowej renowacji, ponownie służy społeczności lokalnej. W środku odnowionego budynku funkcjonuje Centrum Aktywności Lokalnej i Usług Społecznościowych, które oferuje mieszkańcom szeroki zakres usług. Można tam uzyskać porady zawodowe dotyczące powrotu na rynek pracy, uczestniczyć w spotkaniach grup wsparcia lub brać udział w różnych wydarzeniach kulturalnych.

Otwarcie odnowionej Kamienicy Konarzewskich miało miejsce we wrześniu 2021 roku. Budynek ten, znajdujący się przy ulicy Rynku 22, ma już ponad sto lat i po rozpoczęciu gruntownej renowacji w 2019 roku, z powrotem zyskał swój dawny blask. Kamienica była niegdyś własnością rodziny Konarzewskich, znaną w mieście ze swojego gościnnego charakteru i regularnie organizowanych wieczorków brydżowych. Po śmierci Stanisławy Konarzewskiej, córki właścicieli, w 1992 roku, posiadłość przeszła w ręce jej kuzynki, a w 2007 roku została sprzedana miastu. Przez wiele lat budynek podupadał, psując wygląd starego miasta. Teraz jednak, po renowacji, znowu olśniewa swoim oryginalnym wyglądem.