Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców Czeladzi

Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców Czeladzi

W naszym mieście działa projekt pod nazwą: Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców Czeladzi. Okazało się, że został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT.

Projekt z Czeladzi z kolejnym dofinansowaniem!

Inwestycję złożono już w maju 2020 r. Miasto Czeladź  zgłosiło ten projekt do konkursu. Całość inwestycji jest projektem grantowym, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Zgłoszono łącznie 106 instalacji fotowoltaicznych, które finalnie mają powstać na budynkach jednorodzinnych w Czeladzi. Jest to projekt, który troszczy się o ochronę środowiska. Jeśli chcesz przeczytać więcej na temat tego, jak możesz troszczyć się o środowisku, to koniecznie przeczytaj ten artykuł. 

Co zyskają mieszkańcy?

W ramach tego projektu możliwe będzie zainstalowanie 106 instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych. Maksymalna moc zainstalowania pojedynczej instalacji fotowoltaicznej wynosi 10kWp. Projekt skierowano dla osób fizycznych, które są właścicielami budynku mieszkalnego położonego na terenie miasta Czeladź. Na tym zgłoszonym budynku zainstalowana zostanie właśnie taka instalacja fotowoltaiczną. W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu. Aby zgłosić się do projektu, zaiteresowniw uczestnicy muszą wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta Deklarację przystąpienia do Projektu.

Do kiedy należy dopełnić wszelkich formalności?

Deklarację można pobrać ze strony internetowej miasta lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta wypełnić. Wypełnioną deklarację można złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta lub w Kancelarii w godzinach pracy Urzędu. Maksymalny termin składania wniosków to  31 lipca b.r. Prośbę o przesłanie druku deklaracji można wysłać również na adres e-mail: [email protected]. Warunkiem weryfikacji i rozpatrywania wniosku jest złożenie kompletnej deklaracji.

Ważne informacje

Jeśli nie dostaniesz się do programu, to zawsze można złożyć także deklaracje na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, do projektu będą weryfikowani mieszkańcy właśnie z takiej listy rezerwowej.