Miasto Czeladź przekaże ponad 100 tysięcy złotych na pomoc dla Żydaczowa

Miasto Czeladź przekaże ponad 100 tysięcy złotych na pomoc dla Żydaczowa

Nasze miasto nie zaprzestało pomagać miastu partnerskiemu na Ukrainie – Żydaczowi. Od ponad miesiąca u naszych wschodnich sąsiadów toczy się wojna. Wiele miast i mniejszych miejscowości na bieżąco organizuje zbiórki i różną pomoc dla najbardziej potrzebujących. Ostatnio pisaliśmy o miejscach pomocy dla uchodźców w Nowej Rudzie. Również w gminie Czeladź na bieżąco różne organizacje i stowarzyszenia organizują zbiórki i przyjmują pod swój dach uchodźców.  Tym razem radni przegłosowali, że przekazana kwota ma wspomóc nasze miasto partnerskie.

Nowe przepisy pozwalają na taką pomoc

Pod koniec marca, czeladzcy radni podjęli wspólnie decyzję, że ze środków budżetu miasta przeznaczono kwotę 100 tys. zł. na rzecz miasta partnerskiego na Ukrainie. Jest to możliwe na mocy ustawy, która weszła w życie 12 marca 2022. Ustawa ta dotyczy pomocy obywatelom Ukrainy. W ramach obowiązujących przepisów, jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość, aby przekazywać zarówno pomoc rzeczową, jak i materialną na rzecz społeczności lokalnych innych państw.

Fundusz nie tylko z budżetu miasta

Burmistrz miasta, Zbigniew Szaleniec informuje, że decyzja przekazania środków jest już ostateczna. Kwotę przeznaczono na zakup sprzętów potrzebnych dla obrony cywilnej  miasta Żydaczów. Burmistrz potwierdza również, że cała lista potrzebnego sprzętu została już dostarczona. Na prośbę naszego miasta przygotował ją mer Żydaczowa, Wołodymir Lewko. To nie jedyna pomoc, warto dodać, że kwotę pomocy powiększono o 62 tys. zł. Właściciel Term Rzymskich w Pałacu Saturn przeznaczył całą kwotę, zebraną podczas weekendu, również przeznaczyć na ten cel. Kwota ta pochodzi z weekendowego saunowania, czyli sprzedaży biletów, jak i licytacji. Zakupiony sprzęt, wraz ze zbiórkami, które w chwili obecnej są prowadzone na terenie miasta, zostanie na dniach wysłane tirem do Żydaczowa.