Burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec otrzymał wotum zaufania od radnych

Burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec otrzymał wotum zaufania od radnych

23 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej w Czeladzi. Podczas obrad okazało się, że burmistrz Czeladzi, Zbigniew Szaleniec otrzymał wotum zaufania od radnych. Co więcej, podczas obrad zaakceptowano również wykonany budżet i udzieliła burmistrzowi absolutorium. 

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej w Czeladzi

Czerwcowa sesji Rada Miejska w Czeladzi była bardzo intensywna. Na jednym spotkaniu radni przyjęli raport o stanie gminy Czeladź za 2021 rok, zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za ubiegły rok, a także udzielili absolutorium burmistrzowi. Podczas spotkania obecnych było 21 radnych. Dotychczasowe działania naszego burmistrza poparło łącznie 19 osób. Tylko dwóch radnych było przeciwko.

Szczegółowe informacje z posiedzenia 

Okazuje się, że dochody miasta w 2021 roku wyniosły ponad 212 mln zł. Jeśli dodać do tego również przychody, to wówczas kwota wynosi 233 mln zł. W ubiegłym roku gmina wydała łącznie 209,3 mln zł. Jak się okazuje, po przeanalizowaniu wcześniejszych raportów był to najlepszy rok na tle ostatnich 12 lat. Plan finansowy został wykonany praktycznie w 100%. W 2021 roku padł rekord wydatkowania środków na jedną inwestycję. Okazało się, że prawie 60 mln zł, a razem z inwestycjami naszych spółek ponad 75 mln zł, zostało wydanych na jedno przedsięwzięcie. Jak podkreśla Zbigniew Szaleniec, miast obecnie ma najniższe zadłużenie od  10 lat. Do tej pory, zadłużenie w stosunku do dochodów wynosiło aż 47%. W ostatnich dwóch kadencjach w każdym kolejnym roku wskaźnik ten wynosi tylko 14%.  

Podziękowania burmistrza

Podczas rady głos zabrał również burmistrz, który podziękował wszystkim współpracownikom, zarówno z Urzędu Miejskiego, jak i miejskich jednostek, zakładów, a także z najróżniejszych instytucji i spółek. Podziękował również za sprawiedliwą ocenę  jego kandydatury. A mieszkańcom miasta za zaufanie i ciężką pracę na rzecz  miasta, ale także ojczyzny.