Wznowienie działalności Sądu Rejonowego w Czeladzi: nowe sale rozpraw i powstanie Wydziału Ksiąg Wieczystych

Wznowienie działalności Sądu Rejonowego w Czeladzi: nowe sale rozpraw i powstanie Wydziału Ksiąg Wieczystych

Na początku października tego roku, po 13 latach przerwy, Sąd Rejonowy w mieście Czeladź, zlokalizowane w Zagłębiu, wznowił swoją działalność. Proces adaptacyjny obiektów do nowych funkcji jest jednak nadal w toku, a remonty trwają nieprzerwanie. Niedawno ukończono jedną z faz tego przedsięwzięcia, dzięki czemu powstały nowe sale przeznaczone na przeprowadzanie rozpraw.

Kompleks sal sądowych oraz dodatkowych pomieszczeń powstał dzięki wykorzystanej strukturze budynku warsztatowego należącego do Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ministerstwo Sprawiedliwości wydzierżawiło tę nieruchomość, aby umożliwić jej adaptację na potrzeby sądownictwa. Przygotowania do kolejnego etapu prac już trwają – dotyczyć one będą innych budynków o charakterze warsztatowym.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w Czeladzi powstanie również Wydział Ksiąg Wieczystych. Jego siedziba zostanie ulokowana w innym budynku wydzierżawionym od Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tym razem na cel adaptacyjny wybrano zaniedbany obiekt o charakterze warsztatowo-garażowym – poinformował Zbigniew Szaleniec, burmistrz miasta Czeladź.