Rozwój infrastruktury drogowej w Małopolsce i na Śląsku: postępy i przeszkody w budowie drogi ekspresowej S1

Rozwój infrastruktury drogowej w Małopolsce i na Śląsku: postępy i przeszkody w budowie drogi ekspresowej S1

Inwestycja w budowę drogi ekspresowej S1, łączącej Oświęcim z Bielskiem-Białą, znacznie posunęła się do przodu. W dalszym ciągu nie rozpoczęto jednak prac na obszarze pomiędzy Mysłowicami-Kosztowy a Bieruniem. Moment startu tej części projektu pozostaje nieokreślony. Budowa tej drogi jest przedsięwzięciem o dużym znaczeniu dla kierowców z regionów Śląska i Małopolski.

Planowany odcinek drogi ekspresowej S1 pomiędzy węzłami Mysłowice-Kosztowy oraz Suchy Potok w Bielsku-Białej ma długość 40 km. Trasa ta prowadzi przez obszary dwóch województw – śląskiego oraz małopolskiego, obejmując powiaty bieruńsko-lędziński, pszczyński, oświęcimski oraz bielski. Realizacja tego inwestycyjnego zadania podzielona została na kilka etapów.

Dwa z tych etapów, obejmujące odcinek 27-kilometrowej trasy między węzłem Oświęcim a Dankowicami, a także pomiędzy tym ostatnim miejscem a Suchym Potokiem, są już w zaawansowanym stadium budowy. Podobnie rzecz ma się z obwodnicą Oświęcimia, która jest częścią kompleksu całej inwestycji i prowadzi do S1.

Kontrastuje z tym sytuacja na odcinku pomiędzy Mysłowicami a Bieruniem, gdzie prace nie ruszyły. Ten fragment trasy również podzielono na dwa etapy – od Bierunia do węzła Oświęcim razem z obwodnicą Bierunia oraz drugi, od Kosztów do Bierunia. Mimo że dla obu etapów wyłoniono już wykonawców, a umowy zostały podpisane, nie jest jeszcze wiadomo, kiedy rozpocznie się budowa.