W Czeladzi jest prawie 50 bunkrów, znasz ich lokalizacje?

W Czeladzi jest prawie 50 bunkrów, znasz ich lokalizacje?

Niegdyś schrony budowano praktycznie w każdym mieście.  Miało to oczywiście chronić cywilów przed potencjalnym atakiem. Czy wiesz, ile schronów znajduje się w Czeladzi? Sprawdzamy ich lokalizację!

Blisko 50 budynków przeznaczonych na schron

Jak udało się ustalić w Starostwie Powiatowym w Będzinie, na terenie Czeladzi znajduje się obecnie 46 takich budynków. Tak wynika z ewidencji budowli ochronnych. Mają różną wielkość, powierzchnię, ale w każdym z nich wyznaczone zostały miejsca ukrycia w razie zagrożenia. Najwięcej wśród tych właśnie obiektów, to bloki mieszkalne. 

Lokalizacje bunkrów – gdzie je znajdziemy?

Schrony znajdują się w blokach przy  ulicach: 17 Lipca, Tuwima, Armii Krajowej, Szkolnej i Grodzieckiej oraz Spółdzielczej, Szpitalnej i 1 Maja. Jak wynika z informacji, w tych bunkrach schronienie przewidziane jest od 30 do 100 osób. Najwięcej zmieści się natomiast w magazynach wyznaczonych na terenie szpitala w Czeladzi. Generalnie te miejsca przygotowane zostały dla szpitalnego personelu oraz pacjentów. W sumie można tam ulokować ponad 1000 osób. A gdzie jeszcze można spotkać taki bunkry? W budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Także one powstały głównie dla pracowników. 

Schrony w okolicach Czeladzi

Wiele schronów znajduje się także w pobliskim Będzinie. Jednym z takich miejsc jest budynek III LO im. C.K. Norwida. Tam mieszczą się dwa schrony: dla pracowników i cywilny. Ten drugi będzie można wkrótce odwiedzić. Jeszcze Kilkadziesiąt lat temu, mało kto wiedział o schronie sztabowym. Obiekt powstał w 1958 roku. W środku bunkra znajduje się 21 pomieszczeń. Zachowały się w nim takie przedmioty jak: stoły, telefony, centrala telefoniczna, zbiorniki na wodę. Strop obiektu posiada grubość co najmniej 50 cm, a ściana zewnętrzna mierzy około 70 cm. Bunkra dla cywilów  używała szkoła do nauki przysposobienia obronnego. Obecnie trwają poszukiwania jego wyposażenia.