Ustalono budżet miasta na 2022 rok

Ustalono budżet miasta na 2022 rok

Przed świętami, dokładnie w środę 22 grudnia, Rada Miejska uchwaliła budżet miasta na rok 2022. Jak udało się ustalić, budżet był nieco bardziej okrojony, ze względu na nowe zmiany. Ustalenie budżetu było nie lada wyzwaniem, ale ostatecznie udało się dojść do porozumienia. Czeladź szykuje się pracowity rok.

Ogólne ustalenia

W obradach Rady Miejskiej wzięło udział 21 radnych, za uchwaleniem budżetu głosowało 19, pozostałe 2 osoby odpowiedziały przeciw. Podczas obrad uchwalona została również Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035. Niestety nie w każdej miejscowości Radni są zgodni, w pobliskiej Pszczynie doszło do kłótni, która dotyczyła właśnie budżetu na 2022 rok. 

Uchwalony budżet będzie wynosił 9 mln zł mniej. To od 7 lat najniższy budżet, który wynika z rządowego projektu Nowy Ład. Mniejsza kwota spowodowała znaczne utrudnienia w planowaniu budżetu. Łączny budżet dochodów wraz z przychodami wyniesie 197 mln zł. Jak podkreśla burmistrz miasta, Zbigniew Szaleniec, taka kwota nie byłaby problemem, gdyby nie fakt, że wszystko wokół drożeje. Przewidywane są także większe kwoty, które miasto poniesie za wykonanie różnych inwestycji.

Poszczególne kwoty budżetu

W 2022 roku największe wydatki z całego ustalonego budżetu przeznaczone zostaną na oświatę i wychowanie, bo aż 44 mln zł. Kwota 40 mln zł planowana jest na pomoc społeczną i ochronę zdrowia. Ponad 28 mln zł pochłonie transport i łączność, natomiast na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczono ponad 24,7 mln zł. Nieco mniejsza kwota, bo 20 mln zł przeznaczona zostanie na gospodarkę mieszkaniową. Administracja i bezpieczeństwo otrzyma wsparcie w wysokości 18 mln zł, natomiast kultura fizyczna ponad 9,7 mln zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego miast przeznaczy 5 mln zł, natomiast obsługa długów wynosić będzie ponad 960 tys. zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035

Ustalona prognoza zakłada niezwykle dynamiczny rozwój miasta. Zawarte w niej inwestycje to spełnienie oczekiwań wielu mieszkańców. Dokończona zostanie rewitalizacji Cechowni i jej częściowe zagospodarowanie. Liczyć będzie można na kompleksowy remont dróg, walkę z niską emisją, remont stadiony i jego wnętrza. Nie są to wszystkie inwestycje, ale już po tej części można wywnioskować, że zapowiadają się pracowite lata w mieście.