Przyznanie statusu emeryta księżom z archidiecezji katowickiej: ceremonia przekazania dekretów

Przyznanie statusu emeryta księżom z archidiecezji katowickiej: ceremonia przekazania dekretów

W ostatnią środę maja, dokładnie 29.05, w kaplicy Kurii Metropolitalnej w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie dekretów emerytalnych księżom, którzy dożyli wieku emerytalnego, przez abp Adriana Galbasa. Wśród księży, którzy otrzymali dekrety, dziewięciu pełniło funkcję proboszcza, a dwaj byli aktywni jako pomoc duszpasterska.

Przemawiając do zebranych duchownych, metropolita katowicki nawiązał do postaci Abrahama. Przywołał moment dramatycznego dialogu, relacjonowanego w 12 rozdziale Księgi Rodzaju. W tym konkretnym momencie Abraham, mimo swoich 75 lat i niedawną śmierć swojego ojca Teracha, mógł czuć, że jego aktywne życie ma już za sobą. Być może po raz pierwszy czuł się spełnionym człowiekiem, stojąc na czele swojego klanu. Mógł spokojnie osiedlić się w ciepłym kącie i oddać się wspomnieniom. Jednak wtedy usłyszał wezwanie: „wyjdź i idź do kraju, który ci wskażę”.

Podkreślając brak konkretnych szczegółów w obietnicy Boga skierowanej do Abrahama, arcybiskup zwrócił uwagę na analogię z życiem kapłańskim. Nie ma momentu, kiedy można powiedzieć, że „wszystko mamy już za sobą”. Zachęcił księży do uważnego nasłuchiwania głosu Bożego wezwania. Zapytał retorycznie: „Do czego dzisiaj wzywa mnie Pan Bóg? Czego oczekuje ode mnie teraz, kiedy jestem „uwolniony” od obowiązków proboszczowskich, zwłaszcza od najbardziej skomplikowanych i nieprzyjemnych, takich jak sprawy administracyjne, gospodarcze oraz trudne sytuacje ludzkie, często nacechowane konfliktem?”. Dodał, że status emeryta dotyczy funkcji, nie stanu. Można przejść na emeryturę jako proboszcz, ale nie można pójść na emeryturę jako ksiądz.