Prelekcja Tomasza Grząślewicza w Muzeum Saturn – żydowskie dziedzictwo Sosnowca

Prelekcja Tomasza Grząślewicza w Muzeum Saturn – żydowskie dziedzictwo Sosnowca

Już jutro, w środę 30 marca, w Muzeum Saturn odbędzie się prelekacja Tomasza Grząślewicza. Spotkanie będzie dotyczyć żydowskiego dziedzictwa Sosnowca. Odbędzie się o godzinie 17:00.

W jaki sposób społeczność żydowska znalazła się w naszych okolicach ?

Warto wiedzieć, co i kto miał znaczący wpływ na powstanie Sosnowca i pobliskich okolic. Kiedy w 1859 roku powstała stacja kolejowa w Sosnowcu, można powiedzieć, że od tego momentu miasto zaczęło stopniowo się rozwijać. W tym czasie również zaczęła się właściwa historia Sosnowca i pobliskich okolic. To właśnie Żydzi byli pierwszymi osadnikami, którzy postanowili rozpocząć swoje życie na nowo w rozwijającym się mieście. Społeczność ta zaczęła stopniowo się rozstrajać, powstawały nowe domy ekspedycyjne, budowano kamienice, często bardzo zdobienia i okazałe. Już pod koniec 1939 roku cała społeczność żydowska liczyła w Sosnowcu ponad 28 tysięcy. Pełnili oni także bardzo ważne funkcje w mieście – byli radnymi, kupcami, rabini. Znaleźli się także bogaci przemysłowcy, ale nie brakło również nieco biedniejszej grupy.

Wybuch II wojny światowej

Wraz z wybuchem II wojny światowej,ludność żydowska była wywieziona do obozów koncentracyjnych. Jak się okazało, większość Żydów z naszych okolic, zginęła w Auschwitz, który oddalony jest od nas około 40 km. Warto pamiętać o tych wydarzeniach. Podczas prelekcji dowiemy się m.in:. jakie dziedzictwa żydowskie przetrwały do czasów współczesnych.

Kim jest Tomasz Grząślewicz?

Spotkanie poprowadzi Tomasz Grząślewicz, który jest tłumaczem języka angielskiego i regionalistą. Pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Dodatkowo jest redaktorem „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” i portalu „I Like Zagłębie”. Z zamiłowania do swojego regionu organizuje spacery historyczne po terenach miast Zagłębia Dąbrowskiego.

Warto wybrać się na prelekcję i dowiedzieć się nieco historii na temat zamieszkałego obszaru. Serdecznie zapraszamy do Muzeum Saturn.