Planowane inwestycje drogowe w Czeladzi: powstanie alternatywna trasa łącząca ulice Grodziecką i Będzińską

Planowane inwestycje drogowe w Czeladzi: powstanie alternatywna trasa łącząca ulice Grodziecką i Będzińską

W Czeladzi zostanie zrealizowana inwestycja drogowa polegająca na stworzeniu nowej trasy, która będzie pełnić funkcję dodatkowego połączenia między ulicami Grodziecką i Będzińską. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych, pochodzących z Krajowego Funduszu Drogowego. Kwota ta stanowi 50% wartości całej inwestycji.

Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi, przyznaje, że projekt budowy pierwszego etapu tzw. obwodnicy „Rojce” – tak jest to roboczo nazywane – zdobył bardzo wysokie noty. Dzięki temu udało się uzyskać z Funduszu Drogowego wsparcie finansowe przekraczające 2 mln zł, co pokrywa połowę kosztów przedsięwzięcia.

Burmistrz Szaleniec podkreśla, że nowo planowana droga nie tylko umożliwi alternatywny dostęp do ulicy Będzińskiej. Ma ona także na celu ułatwienie komunikacji z miejskimi terenami budowlano-mieszkaniowymi, które są położone w pobliżu rozwijającego się osiedla przy ulicy Będzińskiej.

Planowane jest, że wjazd na nową „obwodnicę” od strony Będzina będzie możliwy poprzez skrzyżowanie z ulicą Północną (za MLP), natomiast wyjazd zaplanowany jest przy wiadukcie na ulicy Grodzieckiej.