Rozważania na temat rosnących kosztów wywozu odpadów w Pszczynie

Rozważania na temat rosnących kosztów wywozu odpadów w Pszczynie

Urząd Miejski w Pszczynie, reprezentowany przez rzecznika prasowego Piotra Łapę, zdecydowanie zaprzecza chęci podnoszenia stawek za usługi wywozu odpadów. Stałe poszukiwanie rozwiązań mających na celu minimalizowanie kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami jest priorytetem Urzędu.

Jednakże, ostatnie doświadczenie miasta z procesem przetargowym na świadczenie usług wywozu śmieci pokazało, że otrzymane oferty były znacząco wyższe od tych przedstawianych przez firmy nawet rok czy dwa lata temu. To stanowi wyzwanie dla lokalnego samorządu, który chce utrzymać opłaty na jak najniższym poziomie.

Wzrost stawki za usługi związane z zarządzaniem odpadami jest wynikiem kilku czynników. Przede wszystkim, warto zwrócić uwagę na ponad 50% wzrost płacy minimalnej obserwowany w ciągu ostatnich lat. Dodatkowo, należy zauważyć zwiększenie opłaty środowiskowej. Istotnym aspektem jest też brak miejsc do przetwarzania odpadów w niektórych lokalizacjach, jak na przykład w Mysłowicach. Ta sytuacja prowadzi do konieczności przewożenia odpadów na odległość około 25 kilometrów od Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie odpady są gromadzone, co oczywiście skutkuje dodatkowymi kosztami.