Ocalenie zabytkowej cementowni w Grodźcu poprzez przekształcenie jej w Miejskie Centrum Kultury i Animacji

Ocalenie zabytkowej cementowni w Grodźcu poprzez przekształcenie jej w Miejskie Centrum Kultury i Animacji

W Grodźcu, jednej z dzielnic Będzina, znajduje się dawna cementownia, która od wielu lat jest w stanie zaniedbania. Ten niegdyś prężnie działający zakład przemysłowy jest teraz wpisany do rejestru zabytków, co czyni go wartościowym elementem dziedzictwa kulturowego miasta. Władze Będzina podjęły decyzję o walce o przetrwanie tego miejsca i złożyły wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych na kwotę 94 milionów złotych, które mają posłużyć do restauracji i renowacji tego historycznego obiektu.

Przed złożeniem wniosku, została wykonana dokładna analiza stanu technicznego budynków dawnego zakładu oraz opracowano możliwości jego nowego wykorzystania. „Staramy się pozyskać 94 miliony złotych. Jest to największa suma, jaką dotychczas ubiegaliśmy się w naszych projektach. Wnioskujemy o tę rekordową kwotę, a ostateczne decyzje zapadną do końca pierwszego półrocza bieżącego roku” – mówi Łukasz Dytko, rzecznik urzędu miejskiego Będzina.

Planowane jest, że jeśli Będzin uzyska potrzebne fundusze, stara cementownia zostanie przemieniona w Miejskie Centrum Kultury i Animacji. W ramach tego projektu powstaną różne obiekty kulturalne i rekreacyjne, takie jak kino plenerowe, sala teatralna, sala do ćwiczeń tanecznych i gimnastycznych oraz biblioteka z czytelnią. Planowana jest także restauracja, która z pewnością przyciągnie mieszkańców miasta i turystów.